bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej [2018]

10.10.2017

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 przyjmowane będą od dnia 9 października do 23 października 2017 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP).

OIRP w Lublinie informuje jednocześnie, że wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

Deklaracje składać można:

1. w formie teleinformatycznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego TUTAJ
2. lub w formie papierowej na druku „Deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej” dostępnym do pobrania poniżej (skan deklaracji należy przesłać na adres npp@oirp.lublin.pl lub pocztą na adres OIRP).

Informujemy, że trwają prace legislacyjne nad zmianą projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej co w przypadku jej uchwalenia i wejścia w życie w tym roku zrodzić może zmiany w organizacji NPP.

Opublikował: Łukasz Kamiński
Publikacja dnia: 10.10.2017

Dokument oglądany razy: 113
« inne aktualności